VT-0324-G46039 : ไปป์ ต่อกรองบุหรี่ งาปลายทองคำ ทอง90 งานสวย หายาก น่าเก็บสะสม นน. 19.75 g.

ERROR 707
TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
90
วัสดุโลหะ (ตัวเรือน) :
ไม่มี
บริสุทธิ์โลหะ (ตัวเรือน) :
ไม่มี
เคลือบสี :
ไม่มี
ขนาดความยาว :
14.3 ซม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง :
0 ซม.
น้ำหนัก (รวม) :
19.75 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :