R-3821-54301 : แหวน เพชรแถวชู 4 เม็ด 0.90 กะรัต ฝังเพชรกุหลาบ 24 เม็ด 0.24 กะรัต งานทองขาวโบราณ(ปาหะ) นน. 5.20 g. ขนาด 55.5

ERROR 707
ขนาดแหวน :
55.5
ปรับขนาดฟรี0เบอร์
TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
ขนาดแหวน :
55.5
น้ำหนัก กรัม:
5.2 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :