R-3777-53503 : แหวน กบ คาบเหรียญ ตาทับทิม ฝังพลอยขาว ทอง916 22K งานสวยมาก นน. 6.70 g. ขนาด 54

ขายแล้ว

ขนาดแหวน :
54
ปรับขนาดฟรี0เบอร์
TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
ขนาดแหวน :
54
น้ำหนัก กรัม:
6.7 กรัม
คืนสืนค้าหัก 35%
เปลี่ยนสินค้าหัก 35%
ระยะเวลารับประกัน : 12 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :