R-3660 : แหวน เพชร แฟนซี สลับ เพชรกุหลาบ ลายถักสาน ตัวเรือนทอง 9 k (ทอง 37.5%) น้ำหนัก 3.55 g. ขนาด 58

ถูกจองแล้ว

ขนาดแหวน :
58
ปรับขนาดฟรี0เบอร์
TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
วัสดุโลหะ (ตัวเรือน) :
ทอง
บริสุทธิ์โลหะ (ตัวเรือน) :
9k
เคลือบสี :
ทอง
ขนาดแหวน :
58
น้ำหนัก กรัม:
3.55 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :