R-3480 : แหวนหยกพม่า 0.6 ​mm. หุ้มกระเปราะเงิน ฝังทับทิม น้ำหนัก 4.44 g. ขนาด 53.5

ขายแล้ว

ขนาดแหวน :
53.5
TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
วัสดุโลหะ (ตัวเรือน) :
ไม่มี
เคลือบสี :
ไม่มี
ขนาดแหวน :
53.5
น้ำหนัก กรัม:
4.44 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :