R-3449 : แหวนเงินฉลุลายหน้าทองรมดำ ฝังพลอยไหมทอง งานโบราณ น้ำหนัก 5.59 g. ขนาด 56

ถูกจองแล้ว

ขนาดแหวน :
56
ปรับขนาดฟรี0เบอร์
TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
Brand :
วัสดุโลหะ (ตัวเรือน) :
เงิน
เคลือบสี :
ไม่มี
ขนาดแหวน :
56
น้ำหนัก กรัม:
5.59 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :