R-3198 : แหวน "หัวแหวนท้าวเวสสุวรรณ ลงยา น้ำเงิน ล้อมพลอยขาว รุ่น คุ้มภัยให้ลาภ ตัวเรือนเงินแท้ 925 น้ำหนัก 10.27g. ขนาด 64

ขายแล้ว

ขนาดแหวน :
64
ปรับขนาดฟรี0เบอร์
TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
วัสดุโลหะ (ตัวเรือน) :
เงิน
บริสุทธิ์โลหะ (ตัวเรือน) :
เงิน 92.5%
ขนาดแหวน :
64
น้ำหนัก กรัม:
10.27 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :