R-2802 : แหวนโอปอ ล้อมเพชรกุหลาบ งานปาหะ น้ำหนัก 4.18 g. ขนาด 57

ขายแล้ว

ขนาดแหวน :
58
TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
วัสดุโลหะ (ตัวเรือน) :
ปาหะ
ขนาดแหวน :
58
น้ำหนัก กรัม:
4.18 กรัม
คืนสืนค้าหัก 35%
เปลี่ยนสินค้าหัก 30%
ระยะเวลารับประกัน : 12 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :