R-2796 : แหวนทองนพเก้าล้อมเพชรกุหลาบ ทรงดอกไม้ งานปาหะ น้ำหนัก 4.78 g ขนาด 55

ขายแล้ว

ขนาดแหวน :
55
ปรับขนาดฟรี0เบอร์
TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
วัสดุโลหะ (ตัวเรือน) :
ปาหะ
ขนาดแหวน :
55
น้ำหนัก กรัม:
4.78 กรัม
คืนสืนค้าหัก 35%
เปลี่ยนสินค้าหัก 30%
ระยะเวลารับประกัน : 12 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :