PD-0949 : จี้งาช้างฝังทับทิมหุ้มเงินฉลุลายชุบทองลงยา น้ำหน้ัก 25.85 g. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.7 Cm.

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง :
6.7 ซม.
น้ำหนัก (รวม) :
25.85 กรัม
คืนสืนค้าหัก 35%
เปลี่ยนสินค้าหัก 30%
ระยะเวลารับประกัน : 12 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :