NL-1335 : สร้อยคอมุกคั่นเม็ดทอง 18 k 27 เม็ด คั่นหินสี น้ำหนัก 12.81g. ขนาด 24 "

ถูกจองแล้ว

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
ขนาดความยาว :
24 นิ้ว
น้ำหนัก (รวม) :
12.81 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :