ER-0931-56868 : ต่างหู 3 สี ทับทิม ไพลิน เขียวส่อง ตุ้งติ้ง ทอง90 สวยมาก นน. 2.68 g ขนาด 0.90 x 3.30 ซม.

ERROR 707
TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
วัสดุโลหะ (ตัวเรือน) :
ไม่มี
บริสุทธิ์โลหะ (ตัวเรือน) :
ไม่มี
เคลือบสี :
ไม่มี
ขนาด(กว้างxยาวxสูง) (Cm) :
0.90 x 3.30 ซม.
น้ำหนัก (รวม) :
2.68 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :