ER-0846 : ต่างหูทอง ทรงห่วง 96.5 น้ำหนัก 0.95 กรัม ขนาด 0.4 x 1.5 Cm.

ขายแล้ว

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
ขนาด(กว้างxยาวxสูง) (Cm) :
0.4 x 1.5 Cm.
น้ำหนัก (รวม) :
0.95 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :