ER-0663-G37809 : ต่างหู เพชรเดี่ยว 2/0.76 ct ล้อมเพชร 26/0.60 ct ทอง90 เพชรสวย เล่นไฟ วิ้ง วิ้ง นน. 4.06 g.

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
วัสดุโลหะ (ตัวเรือน) :
ทอง
บริสุทธิ์โลหะ (ตัวเรือน) :
90
น้ำหนัก (รวม) :
4.06 กรัม
คืนสืนค้าหัก 35%
เปลี่ยนสินค้าหัก 30%
ระยะเวลารับประกัน : 12 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :