BR-1541-53151 : สร้อยข้อมือ ทับทิม เจียร กระจุกพิกุล คั่น พลอยขาว ครึ่งหน้า ทอง18K งานสวยมาก นน. 2.05 g. ขนาด 18 Cm.

ERROR 707
TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
ขนาดความยาว :
18 ซม.
น้ำหนัก (รวม) :
2.05 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :