BR-1493 : สร้อยข้อมือลายโซ่ 18k คั่น Pt 850 น้ำหนัก 2.03 g .ขนาด 19 Cm.

ถูกจองแล้ว

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
ขนาดความยาว :
19 ซม.
น้ำหนัก (รวม) :
2.03 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :