BR-1458 : สร้อยข้อมือปี่เซี่ยะทอง 99.99 คั่นลูกปัดสีเหลือง น้ำหนัก 0.1 g. (เฉพาะปี่เซี่ยะ) ยาว 16 - 20 Cm.

ขายแล้ว

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
100
วัสดุโลหะ (ตัวเรือน) :
ทอง
บริสุทธิ์โลหะ (ตัวเรือน) :
99.99(24k)
เคลือบสี :
ทอง
ขนาดความยาว :
16 ซม.
น้ำหนัก (รวม) :
0.1 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :