BR-1450 : กำไลหยกพม่า 0.9 มิล หุ้มกระเปราะเงิน ฝังทับทิมพม่า 0.8 มิล น้ำหนัก 44.3 g ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.6 Cm. ง้างออกได้

ขายแล้ว

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง :
5.6 ซม.
น้ำหนัก (รวม) :
44.3 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :