BR-1425 : สร้อยข้อมือเงิน ตุ้งติ้งเม็ดกระดุมไอ้ไข่และถุงเงินเรียกทรัพย์แแกะลายนะโม น้ำหนัก 8.30g. ขนาด 17.5 Cm.

ถูกจองแล้ว

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
วัสดุโลหะ (ตัวเรือน) :
เงิน
บริสุทธิ์โลหะ (ตัวเรือน) :
เงิน 92.5%
ขนาดความยาว :
1.5 ซม.
น้ำหนัก (รวม) :
8.51 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :