BR-1395 : สร้อยข้อมือนาก 40 ลายโซ่กลมห้อยหอยสังข์ พร้อมกระดิ่ง น้ำหนัก 7.62g. ขนาด 17 cm

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
100
วัสดุโลหะ (ตัวเรือน) :
นาก
บริสุทธิ์โลหะ (ตัวเรือน) :
นาก 40%
เคลือบสี :
นาก
ขนาดความยาว :
17 ซม.
น้ำหนัก (รวม) :
7.62 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :