BR-1268 : สร้อยข้อมือปี่เซี่ยะทอง 99.99 คั่นหินธิเบต น้ำหนัก 0.78 g. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 Cm.

ขายแล้ว

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
วัสดุโลหะ (ตัวเรือน) :
เงิน
บริสุทธิ์โลหะ (ตัวเรือน) :
เงิน 92.5%
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง :
5 ซม.
น้ำหนัก (รวม) :
0.78 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :