BR-1038 : สร้อยข้อมือหินมงคล โฮวไลท์ 8 มิล คั่น ถุงทอง น้ำหนัก ประมาณ 1.32 g.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 Cm.

ขายแล้ว

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
100
วัสดุโลหะ (ตัวเรือน) :
ทอง
บริสุทธิ์โลหะ (ตัวเรือน) :
96.5
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง :
5.5 ซม.
น้ำหนัก (รวม) :
1.32 กรัม
รายละเอียด อื่น ๆ :
ขนาดหิน 10 มิล
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :