AG-3352 : หลวงพ่อโสธร แปดเหลี่ยม 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำ พร้อมกล่อง การ์ด (เดิม) น้ำหนัก - กรัม ขนาด - cm.

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
100
เนื้อ(พระ) :
ทองคำ
วัสดุโลหะ(พระ) :
ทอง
บริสุทธิ์โลหะ(พระ) :
99.99(24k)
จัดสร้างปี :
2538
โค๊ดประจำองค์ :
2912
วัสดุโลหะ (กรอบ) :
ไม่มี
บริสุทธิ์โลหะ (กรอบ) :
ไม่มี
น้ำหนัก (กรอบ)
0 กรัม
น้ำหนัก (รวม)
0 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :