AG-3309-50124 : ล็อกเก็ต เทพเจ้ากวนอู เลี่ยมทองเก่า ปิดหลัง สวยน่าสะสม นน. 10.64 g. ขนาด 2.3 x 4.0 Cm.

ถูกจองแล้ว

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
กว้างxยาวxสูง :
2.3 x 4.0 Cm. ซม.
น้ำหนัก (รวม)
10.64 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :