AG-3221 : กริ่งพระชัยวัฒน์พระวันรัต ครบชุด วัดบวรนิเวศ ปี53 น้ำหนัก 6.41 g. ขนาด 1.2x2 Cm. จำนวนจัดสร้าง 108ชุด หายากมาก

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
เนื้อ(พระ) :
วัสดุโลหะ(พระ) :
ทอง
บริสุทธิ์โลหะ(พระ) :
90
จัดสร้างปี :
53
สร้างโดย :
กว้างxยาวxสูง :
1.2x2 ซม.
น้ำหนัก (พระ) :
0 กรัม
น้ำหนัก (รวม)
6.41 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :