AG-3220 : พระไพรีพินาศชุดทองคำ รุ่นมหามงคล 72พรรษา (6รอบ) จัดสร้างโดยวัดบวรนิเวศ ปี 42น้ำหนัก 2.02 g. ขนาด 0.9x1.5 Cm.

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
เนื้อ(พระ) :
วัสดุโลหะ(พระ) :
ทอง
บริสุทธิ์โลหะ(พระ) :
90
จัดสร้างปี :
39
สร้างโดย :
จำนวนจัดสร้าง :
0
กว้างxยาวxสูง :
0.9x1.5 ซม.
น้ำหนัก (พระ) :
2.02 กรัม
น้ำหนัก (รวม)
2.02 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :