AG-3219 : เหรียญปัญจภาคี เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่ครบชุดพร้อมกล่อง จัดสร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ปี 39

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
เนื้อ(พระ) :
วัสดุโลหะ(พระ) :
เงิน
บริสุทธิ์โลหะ(พระ) :
เงิน 92.5%
จัดสร้างปี :
39
สร้างโดย :
จำนวนจัดสร้าง :
0
กว้างxยาวxสูง :
2.5x3 ซม.
น้ำหนัก (พระ) :
9.2 กรัม
วัสดุโลหะ (กรอบ) :
ไม่มี
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :