AG-3181 : เหรียญรัชกาลที่ 9 ทองคำ เหรีญแห่งศรัทธาเพื่อชีวิตและการแพทย์ไทย ผลิตโดย โรงกษาปณ์ ฮูกานิน

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
เนื้อ(พระ) :
ทองคำ
วัสดุโลหะ(พระ) :
ทอง
บริสุทธิ์โลหะ(พระ) :
90
จัดสร้างปี :
2540
สร้างโดย :
ศูนย์สารสนเทศการแพทย์
จำนวนจัดสร้าง :
0
กว้างxยาวxสูง :
1.8x2 ซม.
น้ำหนัก (พระ) :
4.99 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : รับประกันตลอดชีพ
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :