AG-3136 : พระพิฆเณศ ปิดทอง เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เลี่ยมกรอบทอง 90 น้ำหนัก 18.41 g. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.1 Cm.

ราคา :

฿6,900.00

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
วัสดุโลหะ (กรอบ) :
ทอง
บริสุทธิ์โลหะ (กรอบ) :
90
น้ำหนัก (รวม)
18.41 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :