AG-3122 : นางพญา สก. เทวราชกุญชร เนื้อทองคำ พิมพ์เล็ก ปี 2535 น้ำหนัก 7.09 g. ขนาด1.5x 2.1 Cm.

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
เนื้อ(พระ) :
ทองคำ
วัสดุโลหะ(พระ) :
ทอง
บริสุทธิ์โลหะ(พระ) :
90
จัดสร้างปี :
2535
สร้างโดย :
วัดบวรฯ
กว้างxยาวxสูง :
1.5x 2.1 ซม.
น้ำหนัก (พระ) :
7.09 กรัม
น้ำหนัก (รวม)
7.09 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :