AG-2881 : งาช้างคชสารหมื่นปีสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) ฐานทองคำ ปี 42 ตอกโค็ต 1643 น้ำหนัก 3.16 g. ขนาด 1.8 x 2.6 Cm. จำนวนจัดสร้าง 9,999 องค์

ขายแล้ว

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
95
เนื้อ(พระ) :
งา
จำนวนจัดสร้าง :
9,999
กว้างxยาวxสูง :
1.8 x 2.6 ซม.
น้ำหนัก (รวม)
3.16 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 12 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :