AG-2633 : ล็อกเก็ต พระแม่มารี กรอบทองแท้ 18k น้ำหนัก 3.62 กรัม ขนาด 1.7x2.9 ซม.

ถูกจองแล้ว

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
100
กว้างxยาวxสูง :
1.7x2.9 ซม.
วัสดุโลหะ (กรอบ) :
ทอง
บริสุทธิ์โลหะ (กรอบ) :
18k
น้ำหนัก (รวม)
3.62 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :