AG-2532 : พระอุปคุต ปางจกบาตร กรอบทอง 90 น้ำหนัก (รวม) 16.94 กรัม

ขายแล้ว

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
99
กว้างxยาวxสูง :
3.1x5.5 ซม.
วัสดุโลหะ (กรอบ) :
ทอง
บริสุทธิ์โลหะ (กรอบ) :
90
น้ำหนัก (รวม)
16.94 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :