AG-2468 : กริ่งพระใส จ.หนองคาย เลี่ยมทอง 90 น้ำหนัก (รวม) 25.55 กรัม

ขายแล้ว

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
97
กว้างxยาวxสูง :
2.9x5.7 ซม.
วัสดุโลหะ (กรอบ) :
ทอง
บริสุทธิ์โลหะ (กรอบ) :
90
น้ำหนัก (รวม)
25.55 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :