AG-2306 : พระนิรันตราย ครบรอบ 50 ปี ร.9 เนื้อทองคำ ซุ้มนาก วัดบวรฯ ปี 42

ขายแล้ว

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
99
วัสดุโลหะ(พระ) :
ทอง
จัดสร้างปี :
2542
โค๊ดประจำองค์ :
1758
จำนวนจัดสร้าง :
1,973
กว้างxยาวxสูง :
1.9x3.3 ซม.
น้ำหนัก (พระ) :
2.53 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : รับประกันตลอดชีพ
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :