AG-2214 : หลวงปู่แหวน เลี่ยมกรอบทอง 90 น้ำหนัก (รวม) 6.0.6 กรัม ขนาด 2.2x3.7 cm.

ถูกจองแล้ว

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
80
กว้างxยาวxสูง :
2.2x3.7 ซม.
วัสดุโลหะ (กรอบ) :
ทอง
บริสุทธิ์โลหะ (กรอบ) :
90
น้ำหนัก (รวม)
6.06 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : 0 เดือน
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :