AG-1674 : เหรียญห้าเหลี่ยมเจ้าพ่อเสือ นั่งบัลลังก์ เนื้อทองคำ รุ่น ฉลอง 125 ปี ศาลเจ้าพ่อเสือ น้ำหนัก 14.20g.

TRADE-JEWELRY MONEY BACK GUARANTEE ดูเพิ่มเติม
สภาพ :
99
เนื้อ(พระ) :
วัสดุโลหะ(พระ) :
ทอง
น้ำหนัก (พระ) :
14.2 กรัม
วัสดุโลหะ (กรอบ) :
ทอง
บริสุทธิ์โลหะ (กรอบ) :
90
น้ำหนัก (รวม)
30.9 กรัม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
ระยะเวลารับประกัน : รับประกันตลอดชีพ
นโยบายการรับประกัน

สินค้าแนะนำ :